βέλεκκος

βέλεκκος
Grammatical information: m.
Meaning: ὄσπριόν τι ἐμφερες λαθύρῳ μέγεθος ἐρεβίνθου ἔχον H. (ms. -υς). Ar. fr. 755.
Origin: PG [a word of Pre-Greek origin]X [probably]
Etymology: Fur. 150f compares πέλεκυς, πέλεκκον, -ος after Kretchmer Einl. 106f.

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.